Vyberte stranu

Inovatívne riešenia

v oblasti výroby

špeciálnych zariadení

KONTAKTFAQ

“Od roku 1998 naberáme skúsenosti v oblasti dizajnu a výroby štandardných, ale aj špeciálnych zariadení.”

INNOVATION NOT DUPLICATION

DB Engineering

Naše riešenia

Ponúkame riešenia v špičkovej kvalite od prvotného konceptu až po finálnu výrobu zariadenia.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne vzhľadom na jeho rôznorodé požiadavky.

Kvalitu našich služieb potvrdzuje spolupráca s mnohými nadnárodnými spoločnosťami.

Všetky naše projekty realizujú špičkoví odborníci s dlhoročnou praxou v obore.

triedička

Naše riešenia

Ponúkame riešenia v špičkovej kvalite od prvotného konceptu až po finálnu výrobu zariadenia.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne vzhľadom na jeho rôznorodé požiadavky.

Kvalitu našich služieb potvrdzuje spolupráca s mnohými nadnárodnými spoločnosťami.

Všetky naše projekty realizujú špičkoví odborníci s dlhoročnou praxou v obore.

Katalóg zariadení

DBE

O nás

V oblasti strojárenskej výroby (CAD & CAM) sme sa prepracovali na špičku vo svojom obore.

Momentálne disponujeme radou viac ako 30 rôznych typov triedičov na sypké materiály, ktoré si sami navrhujeme, pričom počet strojov každým rokom neustále rastie.

Spokojní klienti

“Konečne naozaj mobilné riešenie, ktoré je cenovo dostupné.”

Naše riešenia sme už dodali:

 • Albania
 • Austria
 • Australia
 • Belarus
 • Belgium
 • Cameroon
 • Colombia
 • Croatia
 • Curaçao
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • China
 • Iran
 • Italy
 • Madagascar
 • Mexico
 • Netherlands
 • New Zealand
 • North America
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Russia
 • Serbia
 • Slovenia
 • Sovakia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Tanzania
 • United Kingdom
 • Uruguay
 • Venezuela
DBE_mapa

DB Engineering s.r.o sa zúčastňuje operačného programu Ľudské zdroje, ktoré poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

Kód výzvy: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01